Årsberetning 2013
- Nyheder, Årsberetninger, Pressemeddelelser

Teleankenævnets årsberetning for 2013 offentliggøres i dag.

I anledning af Teleankenævnets 10 års-jubilæum i 2013, er statistikkerne i årsberetningen suppleret med et par oversigter, der viser udviklingen igennem de seneste 10 år, bl.a.  udviklingen i, hvilke tjenestetyper, der klages over.

Endvidere er der som noget nyt medtaget oplysninger om udbydernes opfyldelse af pligten til at klagevejlede. Se  formandens forord.

 

Du kan læse årsberetningen her

 

Ved spørgsmål til årsberetningen kan du kontakte sekretariatschef Nina Lester, tlf. 3318 6903