Hvornår skal teleselskabet stille min regning i bero?

Teleselskaberne skal under deres behandling af klager over registreret forbrug og betaling stille opkrævningen af det omtvistede beløb i bero. Det betyder, at teleselskabet ikke må fremsende rykkerbreve og opkræve rykkergebyrer, ligesom selskabet heller ikke må afbryde telefonforbindelsen. Dette gælder dog ikke, hvis klagerens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævningen af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb, der svarer til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste tre måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end tre måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. Teleselskabet er også berettiget til at afbryde klagerens telefonforbindelse, selv om der er indgivet klage, hvis klagerens forbrug i den periode, hvor opkrævningen af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til et mellem abonnenten og udbyderen aftalt kreditmaksimum. Der sker ikke suspension af påløb af renter af det berostillede beløb under sagens behandling hos teleselskabet. Hvis teleselskabet ikke giver dig medhold i din klage, skal selskabet stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero i yderligere 4 uger efter, at afgørelsen herom er meddelt dig. Derved får du mulighed for at fortsætte din klage uden at blive pålagt rykkergebyrer. Teleselskabet må i denne periode heller ikke afbryde din telefonforbindelse. Vælger du at klage til Teleankenævnet, vil nævnets sekretariat, når din klage er modtaget, anmode teleselskabet om at berostille opkrævningen af det påklagede beløb under sagens behandling i nævnet. Heller ikke under sagens behandling i Teleankenævnet sker der dog suspension af påløb af renter af det berostillede beløb.

Print denne side Print denne side