I hvor lang tid er jeg bundet af abonnementet hos mit teleselskab?

For alle teleabonnementer, dvs. både fastnet-, mobil-, og internetabonnementer, gælder, at abonnementsaftalen altid kan opsiges efter 5 måneder med maksimalt 1 måneds varsel. Dvs. at du højst kan være bundet af abonnementet i 6 måneder regnet fra datoen for abonnementsaftalens indgåelse. Du kan dog normalt – mod betaling af et gebyr – opsige abonnementsaftalen, inden der er gået 6 måneder fra tidspunktet for aftaleindgåelsen. Bindingsperioden på 6 måneder gælder normalt også, selv om dit abonnement er nytteløst for dig, f.eks. fordi din mobiltelefon er blevet stjålet eller gået til grunde. Hvis din mobiltelefon er udstyret med Sim-lock (operatørlåsekode), således at den er låst til teleselskabets net og derfor kun kan anvendes med det abonnement, som blev tegnet samtidig med købet, har du krav på at få telefonen låst op af teleselskabet uden yderligere omkostninger, når de 6 måneder er gået. Den maksimale bindingsperiode på 6 måneder gælder dog ikke i erhvervsforhold. Er du erhvervsdrivende, kan bindingsperioden for dit abonnement derfor godt være længere end 6 måneder.

Print denne side Print denne side