Kan teleselskabet ændre på vilkårene i min aftale?

Teleudbydere har ret til at foretage ændringer i eksisterende abonnementsvilkår herunder prisforhøjelser. Typisk er denne ret indskrevet i de eksisterende abonnementsvilkår. Der er dog nogle betingelser for, at teleudbyderen kan gøre denne ret gældende.

Pris- eller andre vilkårsændringer skal varsles overfor abonnenten (dig). Det afhænger af den eksisterende abonnementsaftale, hvorledes teleudbyderen skal foretage varslingen, men den bør som hovedregel ske ved personlig, skriftlig henvendelse til de berørte abonnenter. Endvidere skal varslingen finde sted i rimelig tid, inden ændringen træder i kraft. Som udgangspunkt er en måned anset for værende et rimeligt varsel. Abonnementsvilkår om, at teleudbyderen ikke skal varsle væsentlige prisforhøjelser vil kunne tilsidesættes, da det vil være urimeligt at gøre vilkåret gældende.

Uanset om du er indenfor en eventuel bindingsperiode, kan du som udgangspunkt løses fra abonnementet, såfremt teleudbyderen foretager ændringer i abonnementsvilkårene til ugunst for dig.

Teleankenævnet har truffet nogle afgørelser, der handler om ændring af vilkår i bindingsperioden. Se for eksempel afgørelserne 11.12-1550-04 og 10.13-0904-03.

Print denne side Print denne side