Maksimalpriser for roaming i EU

Den 30. juni 2007 trådte en forordning vedr. international roaming i kraft. Forordningen fastsætter grænser for priser på udlandsopkald indenfor Fællesskabet – euro-tarif. Yderligere to forordninger trådte i kraft i 2009, 2012. Disse forordninger fastsætter priser for opkald, sms og mobildata over landegrænserne i Fællesskabet.

Efter indførelsen af eurotariffen er det kun muligt for teleudbyderne at fakturere abonnenter et maksimumbeløb pr. minut for at foretage mobil-opkald fra udlandet og et andet maksimumbeløb pr. minut for at modtage mobilopkald i udlandet. Ligeledes er der fastsat et maksimumbeløb for afsendelse af sms-beskeder samt for dataroaming. For så vidt angår dataroaming er der endvidere fastsat et loft over forbruget således, at man som forbruger er beskyttet mod chok-regninger.

Maksimalpriserne er løbende blevet nedsat senest den 30. april 2016. De aktuelle priser og tidligere nedsættelser kan du se her.

Når man som forbruger rejser over landegrænsen til en anden medlemsstat, skal forbrugerens danske teleudbyder sende en sms-besked med oplysning om den aktuelle roamingtakst.

For mere information om eurotariffen, se Energistyrelsens hjemmeside..

Print denne side Print denne side