Skal jeg betale for forbruget, hvis min mobiltelefon er blevet misbrugt

Hvis din mobiltelefon er bortkommet, skal du så snart, du bliver opmærksom på dette, rette henvendelse til dit teleselskab og bede om at få SIM-kortet spærret. Dette er vigtig for at forhindre misbrug, men også fordi det har betydning for størrelsen af det beløb, som du selv hæfter for, hvis din mobiltelefon alligevel har været udsat for misbrug.

Var mobiltelefonen tændt, da den forsvandt, har PIN-koden været anvendt, og du hæfter altid med op til kr. 1.100,00, af det ulovlige forbrug. Du skal dog ikke dække misbrug, som har fundet sted efter, at du bad teleselskabet om at få SIM-kortet spærret.

Selvrisikoen stiger til op til kr. 8.000,00, af det ulovlige forbrug, hvis teleselskabet kan godtgøre, at PIN-koden har været anvendt, og at et af følgende krav er opfyldt:

– det ulovlige forbrug er sket efter det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til, at koden er kommet en uberretiget person til kundskab, uden at du snarest muligt herefter har underrettet teleselskabet herom.

– du har selv oplyst PIN-koden til den person, der har misbrugt mobiltelefonen.

– du har udvist en groft uforsvarlig adfærd, der har muliggjort misbruget af din mobiltelefon.

 

Du hæfter for det ulovlige forbrug uden beløbsbegrænsning, hvis teleselskabet godtgør, at du selv har oplyst PIN-koden til misbrugeren, og at du var eller burde være klar over, at dette ville indebære en risiko for misbrug.

Teleselskabet hæfter for al misbrug, der har fundet sted efter det tidspunkt, hvor du gav besked til teleselskabet om, at du ønskede SIM-kortet spærret.

Print denne side Print denne side