Internet – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/teleanke.dk/gammel_side/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Sag 20-368

April 2021

RESUMÉ:

Klager, som har bopæl i udlandet, har et sommerhus i Danmark, hvortil klager ønsker at få en bredbåndsforbindelse.

I 2019 rettede klager henvendelse til indklagede for at blive oprettet som kunde. Indklagede oplyste, at det ikke var muligt at blive kunde hos indklagede, idet klager ikke havde en dansk bopælsadresse.

Klager gjorde gældende, at man som dansk statsborger bosiddende i et EU-land har ret til at kunne tegne et dansk internetabonnement til brug i et dansk sommerhus.

Nævnet fandt, at indklagedes beslutning om ikke at oprette klager som kunde var sagligt begrundet som følge af de risici og udfordringer, der er forbundet med inddrivelse og eventuel retsforfølgning.

Læs hele afgørelsen her:

Print denne side Print denne side