Afgørelser vedrørende bortkomst/tyveri

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0398-11) 

Mobil – bortkomst af mobiltelefon (J.nr. 10.11-0360-10) 

Mobil – Misbrug ved tyveri (J.nr. 10.11-0053-10)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug efter bortkomst – indholdstakserede ydelser (J.nr. 10.11-0288-08)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0210-08)

Mobil – Aftaleforhold – Bortkomst – Uberettiget forbrug (J.nr. 10.11-0059-08)

Aftalevilkår – misbrug (tyveri) – betalingsmiddellovens § 11, stk. 3 (J.nr. 10.11-0186-05)

Aftalevilkår – Krav om betaling for forbrug efter bortkomst – Saldokontrolordning. (J.nr. 10.04-1106-04)

Aftalevilkår – bortkomst – forbrug efter tyveri. (J.nr. 10.13-0695-04)

Krav om betaling for forbrug efter abonnementets opsigelse samt bortskaffelse af SIM-kort – Misbrug. (J.nr. 10.01-0419-04)

Opkrævning trods opsigelse af mobilabonnement efter tyveri. (J.nr. 10.06-0713-03)

Tyveri af klagerens mobiltelefon samt inkassoomkostninger i forbindelse hermed. (J.nr. 10.13-0234-03)

Print denne side Print denne side