Afgørelser vedrørende internet

Bredbånd – bindingsperiode (20-428)

Fibernet – pris for gravearbejde

Internet – aftaleindgåelse – bopæl i udlandet

Bredbånd – aftaleforhold – teknikerbesøg

Internet – Fortrydelsesret

Internet – returnering af udstyr

Internet – aftaleindgåelse – fortrydelse – hæftelse (18-341)

Flere tjenester – mangler – afslag – erstatning (17-565)

Internet – gebyr ved brevpost – varsling (19-6)

Internet – blokering af hjemmeside – erstatning for tab i forbindelse med køb på blokeret hjemmeside (17-593)

Internet – teknikerbesøg (17-545)

Flere tjenester – dobbelt betaling – hæftelse (17-543)

Internet – hæftelse for ubenyttet abonnement (j.nr. 17-181)

Internet – gravearbejde (J.nr. 16-526)

Internet – forudbetaling af abonnement (j.nr. 16-332)

Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering – Manglende opsigelse – Passivitet (J.nr. 12.06-0406-15)

Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg efter lynskade (J.nr. 12.10-0100-15)

Internet – aftaleforhold – dobbelt abonnement – tilbagebetaling (J.nr. 12.01-0321-14)

Internet – aftaleforhold – dobbelt abonnement – tilbagebetaling (J.nr. 13.06-0219-14)

Internet – mangler – opsigelse (J.nr. 12.13-0158-11)

Internet – Aftaleforhold – Annullering/fortrydelse af aftale (J.nr. 12.07-0085-08)

Internet – fortrydelse – tilbagelevering – mangler ved det leverede – ophævelse (J.nr. 12.07-0207-07)

Internet – Aftaleforhold – Lukning af klagers forbindelse i opsigelsesperioden (J.nr. 12.12-0124-07)

Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering af Internet – Aftaleindgåelse med boligforening (J.nr. 12.02-0635-06)

Internet – aftaleforhold – annoncering – markedsføring – beskrivelse af hastighed – markedsføringsloven – retningslinier for god skik på teleområdet – mangler – ophævelse (J.nr. 12.13-0341-06)

Internet – aftaleforhold – annoncering – markedsføring – markedsføringsloven – retningslinier for god skik på teleområdet (J.nr. 12.15-0320-06)

Internet – aftaleforhold – forbrugsafregnet abonnement – vejledning (J.nr. 12.11-0311-06)

Internet – regningsklage – aftaleforhold – erhverv (J.nr. 12.01-0823-05)

Internet – aftaleforhold – risiko for dobbeltabonnement ved skift af abonnementstype hos samme udbyder (J.nr. 12.06-0807-05)

Internet/kabel-tv – aftalevilkår – tvist om rette indbetalingsdato samt krav om erstatning (J.nr. 12.15-0514-05)

Internet – aftaleforhold – tvist om fortrydelse – E-mail (J.nr. 12.07-0390-05)

Internet – fortrydelse af tjenesteydelse (J.nr. 12.07-0384-05)

Internet – aftalevilkår – opsigelse (J.nr. 12.12-0356-05)

Internet – aftalevilkår – IP-telefoni – mangler ved det leverede (J.nr. 12.13-0288-05)

Aftalevilkår – betaling af to internetabonnementer (J.nr. 12.15-0121-05)

Aftalevilkår – oprettelse af bredbåndsforbindelse af mindreårig. (J.nr. 12.13-1271-04)

Aftalevilkår – fortolkning af begrebet teleudbyder – fortolkning af vilkår. (J.nr. 12.13-0838-04)

Krav om betaling for ADSL-abonnement. Tvivl om opsigelse af abonnement (J. nr. 2.03-0681-03)

Ophævelse af ADSL-abonnement. Bristede forudsætninger (J. nr. 2.03-0726-03)

Print denne side Print denne side