Afgørelser vedrørende mobil

Mobilt bredbånd – dataforbrug – tilkøb af ekstra datapakker (20-360)

Mobil – Aftaleforhold – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

Mobilt bredbånd – Aftaleforhold – Overdragelse af abonnement – Passivitet – Bevisbyrde – Forældelse

Mobil – Aftaleforhold – Uanmodet henvendelse – Portering – Krav om godtgørelse

Mobil – Aftaleforhold – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Mundtlig aftale – Bevisbyrde – Hæftelse

Mobil – ændring i abonnement – udland – varsling – hæftelse

Mobil – ændring i abonnement – udland – varsling – hæftelse

Mobil – ændring i abonnement – udland – varsling – hæftelse (169-2)

Mobil – ændring i abonnement – udland – varsling – hæftelse (169-1)

Mobil – passivitet – hæftelse (19-136)

Mobil – identitetstyveri (18-85)

Mobil – uanmodet levering – uanmodet henvendelse (18-88)

Mobil – ændring i abonnement – prisstigning – “for altid” (17-463)

Mobil – uanmodet levering – forældelse – passivitet (18-117)

Mobil – inkluderet forbrug – udland (17-610)

Mobilt bredbånd – mangler – hæve adgang – opsigelsesvarsel (17-420)

Mobil – EU-roaming – varsel af vilkårsændringer – Fair use-grænse (17-345)

Mobil – varsling af abonnementsændring (j.nr. 17-282)

Mobil – identitetstyveri (j.nr. 17-212)

Mobil – tvang (j.nr. 17-25)

Mobil – tvang (j.nr. 17-91)

Mobil – identitetstyveri – hæftelse (j.nr. 16-560)

Mobil – aftaleindgåelse – tvang – kreditvurdering (j.nr. 17-41)

Mobilt bredbånd – oprettelse af to ens abonnementer (J.nr. 16-523)

Mobil –  Aftaleindgåelse – Erstatning – Bortkomst (J.nr. 15.00-0355-15)

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Opsigelse (J.nr. 10.12-0444-15)

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Tvang udøvet af tredjemand (Jnr. 10.16-0347-15)

Mobil – aftaleforhold – regningsklage – klagevejledning (J.nr. 10.12-0220-14)

Mobilt bredbånd – aftaleforhold – orientering om forbrugt inkluderet data (J.nr. 10.13-0129-14)

Mobil – aftaleforhold – lukning af numre (J.nr. 10.12-0010-14)

Mobil – aftaleforhold – opsigelse (J.nr.10.06-0279-13)

Mobil – aftaleforhold – tvang (10.12-0068-13)

Mobil – aftaleforhold – opkrævning (J.nr. 10.01-0022-13)

Mobil – aftaleforhold – dataforbrug (J.nr. 10.10-0376-12)

Mobil – dækning – ophævelse (J.nr. 10.12-0021-11)

Mobil – forbrugeraftaleloven – fortrydelsesret (J.nr. 10.07-0687-10)

Mobil – portering – midlertidigt nummer – inkassoomkostninger (J.nr. 10.12-0269-09)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug foretaget af umyndig – indholdstakserede ydelser (J.nr. 10.12-0192-09)

Mobil – aftaleforhold – oplysning om minimumsforbrug (J.nr. 10.12-0198-08)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0112-08)

Mobil – aftaleforhold – mangler – portering (J.nr. 10.13-0576-07)

Mobil – aftaleforhold – fortolkning – spørgsmål om uberettiget opsigelse af aftale – markedsføring – købsfremmende foranstaltning (J.nr. 10.12-0407-07)

Mobil – aftaleforhold – opsigelse – bindingsperiode (J.nr. 10.07-0341-07)

Mobil – Aftaleforhold – Opsigelse – Uanmodet levering (J.nr.: 10.12-0161-07)

Mobil – Aftaleforhold – udløb af gyldighedsperiode (J.nr. 10.12-0412-06)

Mobil – aftaleforhold – opsigelse af konto – inddragelse af ”Guldnummer” (J.nr. 10.12-0013-06)

Mobil – aftaleforhold – køb af mobiltelefon og abonnement – samlet ydelse – fortrydelsesret (J.nr. 10.07-0686-05)

Mobil – aftalevilkår – fortolkning af aftale om “0 på 3 – registrering i RKI (J.nr. 10.12-0589-05)

Mobil – Aftalevilkår – Tvist om gebyr på 199 kr pr måned (J.nr. 10.12-0496-05)

Mobil – aftaleforhold – 3G-telefoni – utilfredsstillende levering – E-mail (J.nr. 10.13-0456-05)

Mobil – aftalevilkår – opkrævning af rykkergebyrer mv. (J.nr. 10.07-0447-05)

Mobil – fortolkning – abonnementsvilkår (J.nr. 10.20-0392-05)

Mobil – aftalevilkår – 3-G-telefoni (J.nr. 10.13-0352-05)

Mobil – aftalevilkår 3-G-telefoni (J.nr. 10.13-0324-05)

Mobil – aftaleforhold –  3G – telefoni (J.nr. 10.12-0312-05)

Mobil – mangler ved det leverede – dækningsproblemer (J.nr. 10.13-0289-05)

Aftalevilkår – mobil – opsigelse ( J.nr. 10.06-0284-05)

Mobil – mangler ved det leverede – mangler ved mobiltelefonen – dækningsproblemer (J.nr. 10.13-0227-05)

Aftalevilkår – fortrydelse af abonnementsindgåelse – urigtige forudsætninger. (J.nr.10.07-0048-05)

Opsigelse i bindingsperiode. (J.nr. 10.13-0658-04)

Mobil – aftalevilkår – tvist om administrationsgebyr (J.nr. 10.15-0460-05)

Opsigelse – tvangsinddrivelse. (J.nr. 10.03-0940-03)

Print denne side Print denne side