Mobil – identitetstyveri (18-122)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 25. februar 2019 – møde 152

RESUMÉ:

Indklagede registrerede køb af en mobiltelefon ved samtidig indgåelse af et mobilabonnement via indklagedes hjemmeside. Aftalen var indgået ved brug af klagers personlige oplysninger, herunder hendes NemID. Klagers advokat rettede henvendelse til indklagede og oplyste, at klager var udsat for identitetstyveri, og at klager derfor ikke anså sig for forpligtet til at betale for mobilabonnementet samt mobiltelefonen. Klagers advokat oplyste, at klager gennem et opkald havde givet oplysninger om sin NemID til en ukendt person, der påstod at være en medarbejder hos SKAT, idet den pågældende person havde oplyst klager om, at det ville gøre det nemmere for hende at få tilbagebetalt penge fra SKAT. Forholdet var anmeldt til politiet. Nævnet bemærkede, at aftaler oprettet ved benyttelse af Nem-ID må som udgangspunkt lægges til grund som gyldige og bindende aftaler. Den sikkerhed, der er forbundet med benyttelse af Nem ID, bevirker, at løftemodtageren som udgangspunkt vil være i god tro. Nævnet bemærkede videre, at det indgår blandt andet i nævnets vurdering, under hvilke omstændigheder tredjemand er kommet i besiddelse af indehaverens nøgle (brugernavn, adgangskode og nøglekort til NemID), om indehaveren har haft kendskab til, at tredjemand er kommet i besiddelse af de pågældende oplysninger, og om indehaveren har gjort, hvad der var muligt for at forhindre misbrug, f.eks. ved at spærre kompromitteret NemID så hurtigt som muligt. Nævnet bemærkede videre, at en NemID-indehaver efter omstændighederne vil kunne blive bundet af tredjemands uberettigede dispositioner under anvendelse af den digitale signatur, hvis NemID-indehaveren ved sin adfærd uagtsomt har muliggjort eller lettet tredjemands misbrug af signaturen. Nævnet fandt, at klager ved udlevering af sine legitimationsoplysninger til NemID (brugernavn, adgangskode og nøglekort) til en ukendt tredjemand, udviste uagtsomhed i et sådant omfang, at hun var bundet af aftalen indgået ved anvendelse af hendes NemID. Klager hæftede derfor over for indklagede for betaling i henhold til aftalen. kunne blive bundet af tredjemands uberettigede dispositioner under anvendelse af den digitale signatur, hvis NemID-indehaveren ved sin adfærd uagtsomt har muliggjort eller lettet tredjemands misbrug af signaturen. Nævnet fandt, at klager ved udlevering af sine legitimationsoplysninger til NemID (brugernavn, adgangskode og nøglekort) til en ukendt tredjemand, udviste uagtsomhed i et sådant omfang, at hun var bundet af aftalen indgået ved anvendelse af hendes NemID. Klager hæftede derfor over for indklagede for betaling i henhold til aftalen.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – identitetstyveri (18-122)

Print denne side Print denne side