- Teleankenævnet - https://teleanke.dk -

Afgørelser vedrørende saldokontrol

Mobil – saldokontrolordning – indholdstakserede tjenester (J.nr. 10.01-0124-11)

Mobil – saldokontrolordning – køb af tjenester foretaget af mindreårig (J.nr. 10.04-0434-09)

Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt “fri sms” (J.nr. 10.12-0510-07)

Mobil – aftaleforhold – saldokontrol – mindreårige (J.nr. 10.04-0378-06)

Mobil – aftaleforhold – misbrug – tyveri – fortolkning – ”uden ugrundet ophold” (J.nr. 10.11-0526-06)

Saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum. (J.nr. 10.04-0705-04)

Regningsklage – anfægtede opkald – saldokontrol. (J.nr. 10.04-0668-04)

Manglende lukning af telefon ved negativ saldo. (J.nr. 10.04-0062-04)

Aftalevilkår – Krav om betaling for opkald modtaget i udlandet – manglende lukning af telefon ved negativ saldo – manglende overholdelse af egne abonnementsvilkår. (J.nr. 10.04-0053-04)

Saldokontrolordning – ophævelse af saldokontrol (J.nr. 10.04-1095-03)

Uenighed om ophævelse af saldokontrolordning. (J.nr. 10.04-0852-03)