- Teleankenævnet - https://teleanke.dk -

Afgørelser vedrørende aftalevilkår

Her kan du finde en liste over de forskellige kategorier af afgørelser vedrørende aftalevilkår vi har offentliggjort.

Afgørelser vedrørende mobil

Afgørelser vedrørende internet

Afgørelser vedrørende fastnet

Afgørelser vedrørende bortkomst/tyveri

Afgørelser vedrørende saldokontrol

Afgørelser vedrørende rette debitor

Afgørelser vedrørende varsling af ændringer

Afgørelser vedrørende efteropkrævning grundet tekniske fejl

Afgørelser vedrørende gadesælgers vildledene oplysninger