- Teleankenævnet - https://teleanke.dk -

Teleselskaber der ikke efterlever ankenævnets afgørelser

 

På denne side vil du kunne finde oplysninger om de erhvervsdrivende, som ikke følger Teleankenævnets afgørelser.

 

Liste over teleselskaber, der ikke efterlever TA’s afgørelser:

Alle afgørelser er efterlevet på nuværende tidspunkt…