Erhvervsklager

Erhvervsklager kan opdeles i to typer, som behandles forskelligt:

Regningsklager – dvs. klager hvor man bestrider, at man har foretaget bestemte opkald, eller bestrider, at man har foretaget opkald af den længde, som teleselskabet har registreret. Denne type klager behandles af nævnet uanset om klagen indbringes af en privatperson eller af en erhvervsdrivende.

Andre klager, f.eks. klager over sen fakturering eller manglende effektuering af en opsigelse. Denne type klager behandles som udgangspunkt ikke af Teleankenævnet, hvis klagen indbringes af en erhvervsdrivende. Du kan læse mere om Teleankenævnets kompetence i beskrivelsen af Teleankenævnets praksis.

For at Teleankenævnet skal kunne vurdere, om en klage fra en erhvervsdrivende hører til de klager, som nævnet normalt optager til behandling, er det vigtigt, at rubrikkerne vedrørende erhverv udfyldes. Det er også vigtigt, at det så præcist som muligt beskrives, hvad klagen drejer sig om.

OBS: Inden du klager er det vigtigt at vurdere, hvorvidt der er udsigt til at få medhold i klagen. I tilfælde hvor aftaleindgåelsen er foregået telefonisk, hvilket ofte gør sig gældende mellem erhvervsdrivende, og uden at samstemmende skriftlig dokumentation kan fremlægges, vil klagen som udgangspunkt være uegnet til behandling, da nævnet ikke vil have tilstrækkeligt med oplysninger til at behandle sagen, og det må påregnes, at sagen eventuelt afvises fra behandling.

 

 

Print denne side Print denne side