Nye afgørelser
- Nyheder

Der er 12. april 2019 offentliggjort 3 nye afgørelser.

Du kan se dem her:

Mobil – uanmodet levering – uanmodet henvendelse (18-88)

Mobil – identitetstyveri (18-122)

Internet – gebyr ved brevpost – varsling (19-6)