Links til andre relevante hjemmesider

Ankeinstanser:

Forbrug

www.forbrug.dk

Hjemmeside for forbrugerklagenævnet og forbrugerombudsmanden.

Forbrugerklagenævnet behandler bl.a. klager over selve produktet, dvs. hvis din mobiltelefon eller computerhardware er gået i stykker.
Det er også Forbrugerklagenævnet man skal henvende sig til hvis man har fået en regning fra en telefonsexudbyder fx- telecollect, yellow-tel mv.

Forbrugerombudsmanden behandler klager over det man kalder markedsføringsretlige aspekter, dvs. misvisende markedsføring og lign. Det skal dog bemærkes at forbrugerombudsmanden som udgangspunkt ikke tager enkelte sager op til behandling, men primært fungerer som forbrugernes ”vagthund”, der overvåger markedet som sådan.

 

erhvervsstyrelsen

www.erhvervsstyrelsen.dk

Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen har det generelle tilsyn med teleselskabernes overholdelse af telelovgivningen. Det kunne fx være om teleselskaberne giver den korrekte klagevejledning til forbrugerne i forbindelse med klagesagsbehandling. Tidligere har forbruger kunnet anke afgørelser vedrørende debitering og registrering af telefonopkald til Erhvervsstyrelsen. Denne kompetence er nu overgået til Teleankenævnet.

Det er endvidere muligt at undersøge og sammenligne priser på telemarkedet på hjemmesiden. Erhvervestyrelsen er også kommet med en række Gode råd til bedre mobildækning.

 

hd_logo_158_89

www.teleklage.dk

Hjemmeside for Telebrugernævnet og Teleklagenævnet. Telebrugernævnet har tidligere behandlet klagesager i sin egenskab af ankeinstans for afgørelser fra IT- og Telestyrelsen.


Brancheorganisationer

www.teleindu.dk

Telekommunikationsindustrien er teleoperatørernes brancheforening og er en af de stiftende organisationer bag Teleankenævnet. Telekommunikationsindustrien varetager teleoperatørernes faglige og erhvervspolitiske interesser. Endvidere er de med til at vedligeholde og udvikle standarder for den faglige og etiske standard for teleoperatørerne i Danmark.

 

Tænk

www.fbr.dk

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, der varetager alle forbrugeres interesser overfor virksomheder og myndigheder. Forbrugerrådet Tænk er tillige en af de stiftende organisationer bag Teleankenævnet.


Diverse

Unavngivet

www.retshjaelpen.dk

Her kan du få hjælp til at søge om fri proces, rådgivning i forbrugerforhold mv. Det er gratis at modtage retshjælpen, men det afhænger af din husstands indkomst om du er berettiget til at få bistand herfra.

 

topl_logo2

www.retssal.dk

En hjemmeside der forsyner forbrugerne med forståelig jura. Her kan du finde oplysninger om dine rettigheder som forbruger skrevet i et let forståeligt sprog.

 

Unavngivet

www.civilstyrelsen.dk

Civilstyrelsen behandler ansøgninger om fri proces til retssager i Danmark. Fri proces betyder, at du kan få dækket de fleste – eller alle omkostninger, når du hyrer en advokat. For at kunne få fri proces er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. For det første skal der være en rimelig chance for, at du kan vinde en retssag. Det er ikke muligt at søge om fri proces, hvis du i forvejen har en retshjælpsforsikring gennem din familieforsikring, kaskoforsikring eller bådforsikring. For det andet er der nogle økonomiske betingelser, som skal være opfyldt, før du kan ansøge om fri proces. Hvis du er enlig, må du maksimalt have en årlig indkomst på 294.000 kr. (2013) , og hvis du lever i parforhold, må du maksimalt have en årlig indkomst på 374.000 kr. (2013). Hvis din årlige indkomst overstiger disse beløbsgrænser, vil ansøgningen blive afvist. Hvis ansøgningen angår en sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal ansøgningen ikke sendes til civilstyrelsen med derimod til den lokale byret.

 

advokatsamfundet

http://advokatsamfundet.dk

Her kan du finde en liste over de adresser, hvor du kan drøfte en sag med en advokatvagt. Listen findes under menuen ”find en advokatvagt” i venstre side. Det er ikke muligt at ringe til advokatvagten. Du skal møde personligt op hos advokatvagten, som kan give dig en juridisk vurdering af en sag, uden at det koster dig noget. Advokatvagten er gratis.

 

https://cfcs.dk

Center for Cybersikkerhed blev etableret i 2012 som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Center for Cybersikkerhed er blandt andet myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. Det betyder, at centeret blandt andet fører tilsyn på området, ligesom centeret også rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.

Print denne side Print denne side