ONE STOP Teleanke

Før Teleankenævnet blev oprettet, blev klager på teleområdet behandlet af det offentlige i enten It- og Telestyrelsen (i dag Erhvervsstyrelsen), Forbrugerklagenævnet eller Telebrugernævnet og for forbrugerne kunne der være en vis usikkerhed om, hvem der var rette klageinstans. Ved oprettelsen af Teleankenævnet fik forbrugerne således ét samlet ankenævn til at få behandlet klager på teleområdet.

Teleankenævnets virksomhed finansieres af telebranchen. Forbrugeren betaler dog 175 kr. for at indbringe en klage for nævnet, som tilbagebetales hvis man får medhold. Gebyret indgår i finansieringen af nævnets virksomhed.

Teleankenævnet blev oprettet den 25. juli 2003. Teleankenævnet er stiftet af Telekommunikationsindustrien i Danmark og Forbrugerrådet, og er et privat brancheankenævn, der er godkendt som et alternativt tvistløsningsorgan (ADR-instans) af Erhvervs- og Vækstministeren. Teleankenævnet er en del af EU-kommissionens klageportal ODR-platformen.

Print denne side Print denne side