Sammensætning og sekretariatet

Teleankenævnet består af en uafhængig formand og en række medlemmer udpeget af henholdsvis teleudbyderne og Forbrugerrådet Tænk.
På nævnsmøderne deltager 5 medlemmer

– Formanden
– 2 medlemmer, der repræsenterer forbrugerne
– 2 medlemmer, der repræsenterer telebranchen.

Hvert medlem har én stemme.

Medlemmer af Teleankenævnet:

Formand: Landsdommer John Lundum

Medlemmer udpeget af teleudbyderne:
Lasse Andersen
Marianne Légaré Holm
Louise Nygaard Andersen
Kenneth Jarnit
Britt Bess Orbuch Røjtburg
Hans Bremholm Jahn

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk:
Martin Salamon
Anette Høyrup
André Just Vedgren
Rasmus Kjær Slot
Helene Toxværd

Teleankenævnets sekretariat

Til Teleankenævnet er knyttet et sekretariat, som har til opgave at besvare henvendelser til nævnet og forberede klagesagerne til nævnets behandling. Sekretariatet kan kontaktes på tlf.nr. 33 18 69 00 (tirsdag – torsdag, kl. 10-12).

Under Hvordan kan man klage kan du læse mere om, hvordan en klage indgives og behandles.

Print denne side Print denne side