Bindingsperioder

For alle teleabonnementer, dvs. både fastnet-, mobil-, og internetabonnementer, gælder, at hvis der er aftalt en bindingsperiode kan abonnementsaftalen altid opsiges efter 5 måneder med maksimalt 1 måneds varsel. Dvs. at du højst kan være bundet af abonnementet i 6 måneder regnet fra datoen for abonnementsaftalens indgåelse. Du kan dog normalt – mod betaling af […]

Aftaleindhold og vilkår

Som grundlag for ethvert kundeforhold skal der foreligge en kontrakt mellem udbyderen og slutbrugeren. En aftale med en teleudbyder skal indeholde en række oplysninger. Det skal for eksempel være klart, hvad tjenesten koster, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom. Aftalen skal også indeholde oplysninger om kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og eventuelle begrænsninger […]