Overskriftsbillede til 1 ny afgørelse

Der er den 08. July 2024 offentliggjort 1 ny afgørelse

”Automatisk Optankning” – Risiko for utilsigtet stor regning ved forbrug i udlandet (23-157)

Uddrag: Da sommeren står for døren og mange forbrugere tager deres mobiltelefon med til udlandet, skal man være opmærksom på, at tilmelding til automatisk optankning, kan generere en utilsigtet stor regning… Resumé: Klager havde ved logning på selvbetjeningssiden ”Mit CBB” tilmeldt sig ”Automatisk Optankning”. Klager rejste til Thailand, og da klagers SIM-kort blev registreret på thailandsk netværk, sendte indklagede en SMS-besked til klagers telefonnummer, hvor klager blev informeret om priser og takster for brug af telefonen i Thailand. Klager sendte 37 SMS-beskeder samt modtog 14 telefonopkald af en samlet varighed på 1 time og 18 minutter på thailandsk netværk i perioden […]
Link: ”Automatisk Optankning” – Risiko for utilsigtet stor regning ved forbrug i udlandet (23-157)