Velkommen til Teleankenævnet

Teleankenævnet er et uafhængigt godkendt forbrugerklagenævn der behandler klager på teleområdet

Læs om du opfylder betingelserne for at klage nedenfor eller gå direkte til klageskemaet

Hvem kan klage

Du kan som privat forbruger klage over din telefonregning, mobiltelefon, fastnettelefon, internetforbindelse kort sagt en forbrugerklage

hvad kan du klage over

Teleankenævnet behandler klager over “teletjenester”. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser

hvordan kan du klage

Du kan klage til Teleankenævnet, hvis du har klaget skriftligt til dit teleskab, og de har svaret på din klage

Klagegebyr: 175 kr.