HVEM kan klage

Vil du klage over din private telefonregning, mobiltelefon, fastnettelefon, internetforbindelse kort sagt en forbrugerklage?
Gå til Hvordan kan man klage

Vil du klage over en telefon-/internetforbindelse, som du bruger erhvervsmæssigt (erhvervsklage)?

Teleankenævnet behandler kun i meget begrænset omfang klager fra erhvervsdrivende.
Læs mere under Erhvervsklager.

Print denne side Print denne side