Overskriftsbillede til ATB-instanser og ODR-platformen

Teleankenævnet er opført på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens liste over ATB-instanser i overensstemmelse med lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklagers § 4, stk. 3, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Listen kan findes ved at trykke her.

På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser (ADR instanser) i EU. Du finder ODR-platformen her.