Her finder du en oversigt over samtlige offentliggjorte afgørelser fra Teleankenævnet.

Afgørelser vedrørende aftalevilkår

Afgørelser vedrørende bortkomst/tyveri

Mobil – Aftaleforhold – Hæftelse – Bortkomst af mobiltelefon – Betalingsloven (23-110)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0398-11) 

Mobil – bortkomst af mobiltelefon (J.nr. 10.11-0360-10) 

Mobil – Misbrug ved tyveri (J.nr. 10.11-0053-10)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug efter bortkomst – indholdstakserede ydelser (J.nr. 10.11-0288-08)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0210-08)

Mobil – Aftaleforhold – Bortkomst – Uberettiget forbrug (J.nr. 10.11-0059-08)

Aftalevilkår – misbrug (tyveri) – betalingsmiddellovens § 11, stk. 3 (J.nr. 10.11-0186-05)

Aftalevilkår – Krav om betaling for forbrug efter bortkomst – Saldokontrolordning. (J.nr. 10.04-1106-04)

Aftalevilkår – bortkomst – forbrug efter tyveri. (J.nr. 10.13-0695-04)

Krav om betaling for forbrug efter abonnementets opsigelse samt bortskaffelse af SIM-kort. (J.nr. 10.01-0419-04)

Opkrævning trods opsigelse af mobilabonnement efter tyveri. (J.nr. 10.06-0713-03)

Tyveri af klagerens mobiltelefon samt inkassoomkostninger i forbindelse hermed. (J.nr. 10.13-0234-03)

Afgørelser vedrørende efteropkrævning grundet tekniske fejl

Fastnet – aftaleforhold – tekniske fejl – efteropkrævning – hæftelse (J.nr. 10.03-0322-14)

Fastnet – aftaleforhold – tekniske fejl – efteropkrævning – hæftelse (J.nr. 11.03-0355-14)

Fastnet – aftaleforhold – tekniske fejl – efteropkrævning – hæftelse (J.nr. 11.01-0338-14)

Afgørelser vedrørende fastnet

Internet – Fastnettelefoni/Bredbåndstelefoni – Pris – Aftaleforhold – Skift af teknologi (22-115)

Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)

Fastnet – aftale – anlægsarbejde (J.nr. 11.12-0617-09)

Fastnet – telefon – køb/leje – forældelse (J.nr. 11.12-0318-08)

Fastnet – aftaleforhold – kabelbrud – teknikerbesøg – Force Majeure (J.nr. 11.13-0558-07)

Fastnet – aftaleforhold – bindingsperiode (J.nr. 11.12-0335-07)

Fastnet – aftaleforhold – portering – dobbeltabonnement (J.nr. 10.08-0434-07)

Fastnet – aftaleforhold – fast forvalg (J.nr. 11.09-0504-06)

Fastnet – aftaleforhold – portering (J.nr. 11.08-0913-05)

Fastnet – aftaleforhold – PBS-gebyr – gebyr ved kontant betaling (J.nr. 11.12-0371-06)

Aftalevilkår – fastnet – tvist om forhøjelse af kreditmaksimum (J. nr. 11.15-1139-04)

Aftalevilkår – fjernsalg – fortrydelse (J.nr.11.07-1224-04)

Aftalevilkår – fastnet – manglende registrering af opsigelse (J.nr. 11.06-1128-04)

Manglende effektuering af opsigelse. (J.nr. 11.06-0861-04)

Opkrævning for forbrug på abbonement, der menes opsagt. (J.nr. 11.06-1152-03)

Tvist om fortolkning af abonnementsvilkår vedr. flytning af samtaler til anden teleoperatør. (J.nr. 11.01-0226-04)

Manglende effektuering af opsigelse (J. nr. 1.02-0343-03)

Uanmodet levering af andet end udlandsopkald (J. nr. 1.02-0019-03)

Afgørelser vedrørende gadesælgers vildledene oplysninger

Aftalevilkår – vildledende oplysninger. (J.nr. 11.08-0505-04) 

Aftalevilkår – vildledende oplysninger. (J.nr. 11.08-0447-04)

Afgørelser vedrørende internet

Internet – manglende opsigelse – chatbot (23-113)

Internet – Aftaleforhold – Router – Sikkerhed – Teknisk sagkyndig (23-19)

Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)

Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg – forgæves kørsel (21-279)

Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)

Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)

Flere tjenester – Aftaleforhold – Manglende opsigelse – Flytning – Krav om tilbagebetaling (21-211)

TV – mangler ved det leverede – ældre tv-bokse (21-161)

Bredbånd – prismarkedsføring (21-90)

Bredbånd – etablering af en fiberforbindelse (20-409)

Fibernet – aftaleforhold – gravearbejde (20-388)

Internet – aftaleindgåelse – bopæl i udlandet (20-368)

Bredbånd – aftaleforhold – teknikerbesøg

Internet – Fortrydelsesret

Internet – returnering af udstyr

Internet – aftaleindgåelse – fortrydelse – hæftelse (18-341)

Flere tjenester – mangler – afslag – erstatning (17-565)

Mobilt bredbånd – opsigelse – bevisbyrde (18-356)

Internet – gebyr ved brevpost – varsling (19-6)

Internet – Blokering af hjemmeside – erstatning for tab i forbindelsen med køb på blokeret hjemmeside (17-593)

Internet – Aftaleforhold – Teknikerbesøg (17-545)

Flere tjenester – aftaleforhold – dobbelt betaling – hæftelse (17-543)

Internet – hæftelse for ubenyttet abonnement (17-181)

Internet – Gravearbejde (16-526)

Internet – Forudbetaling af abonnement (j.nr. 16-332)

Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering – Manglende opsigelse – Passivitet (J.nr. 12.06-0406-15)

Internet – aftaleforhold – teknikerbesøg efter lynskade (J.nr. 12.10-0100-15)

Internet – aftaleforhold – dobbelt abonnement – tilbagebetaling (J.nr. 13.06-0219-14)

Internet – aftaleforhold – dobbelt abonnement – tilbagebetaling (J.nr. 12.01-0321-14)

Internet – mangler – opsigelse (J.nr. 12.13-0158-11)

Internet – Aftaleforhold – Annullering/fortrydelse af aftale (J.nr. 12.07-0085-08)

Internet – fortrydelse – tilbagelevering – mangler ved det leverede – ophævelse (J.nr. 12.07-0207-07)

Internet – Aftaleforhold – Lukning af klagers forbindelse i opsigelsesperioden (J.nr. 12.12-0124-07)

Internet – Aftaleforhold – Uanmodet levering af Internet – Aftaleindgåelse med boligforening (J.nr. 12.02-0635-06)

Internet – aftaleforhold – annoncering – markedsføring – beskrivelse af hastighed – markedsføringsloven – retningslinier for god skik på teleområdet – mangler – ophævelse (J.nr. 12.13-0341-06)

Internet – aftaleforhold – annoncering – markedsføring – markedsføringsloven – retningslinier for god skik på teleområdet (J.nr. 12.15-0320-06)

Internet – aftaleforhold – forbrugsafregnet abonnement – vejledning (J.nr. 12.11-0311-06)

Internet – aftaleforhold – tvist om fortrydelse – E-mail (J.nr. 12.07-0390-05)

Internet – aftalevilkår – opsigelse (J.nr. 12.12-0356-05)

Internet – fortrydelse af tjenesteydelse (J.nr. 12.07-0384-05)

Internet – aftalevilkår – IP-telefoni – mangler ved det leverede (J.nr. 12.13-0288-05)

Internet/kabel-tv – aftalevilkår – tvist om rette indbetalingsdato samt krav om erstatning (J.nr. 12.15-0514-05)

Internet – aftaleforhold – risiko for dobbeltabonnement ved skift af abonnementstype hos samme udbyder (J.nr. 12.06-0807-05)

Internet – regningsklage – aftaleforhold – erhverv (J.nr. 12.01-0823-05)

Aftalevilkår – betaling af to internetabonnementer (J.nr. 12.15-0121-05)

Aftalevilkår – fortolkning af begrebet teleudbyder – fortolkning af vilkår. (J.nr. 12.13-0838-04)

Aftalevilkår – oprettelse af bredbåndsforbindelse af mindreårig. (J.nr. 12.13-1271-04)

Krav om betaling for ADSL-abonnement. Tvivl om opsigelse af abonnement (J. nr. 2.03-0681-03)

Ophævelse af ADSL-abonnement. Bristede forudsætninger (J. nr. 2.03-0726-03)

Afgørelser vedrørende mobil

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)

Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57)

Mobil – Aftaleforhold – Pris på abonnement – Krav om tilbagebetaling (22-20)

Mobilt bredbånd – dataforbrug – tilkøb af ekstra datapakker (20-360)

Mobilt bredbånd – aftaleforhold – bindingsperiode (Sag: 20-428)

Mobil – Aftaleforhold – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

Mobilt bredbånd – Aftaleforhold – Overdragelse af abonnement – Passivitet – Bevisbyrde – Forældelse

Mobil – Aftaleforhold – Uanmodet henvendelse – Portering – Krav om godtgørelse

Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Mundtlig aftale – Bevisbyrde – Hæftelse

Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse (169-2)

Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse (169-1)

Mobil – passivitet – hæftelse (19-136)

Mobil – identitetstyveri (18-85)

Mobil – uanmodet levering – uanmodet henvendelse (18-88)

Mobil – aftaleforhold – ændring i abonnement – prisstigning – “for altid” (17-463)

Mobil – uanmodet levering – forældelse – passivitet (18-117)

Mobil – Inkluderet forbrug – Udland (17-610)

Mobilt bredbånd – mangler – hæve adgang – opsigelsesvarsel (17-420)

Mobil – EU-roaming – varsel af vilkårsændringer – Fair use-grænse (17-345)

Mobil – varsling af abonnementsændring (17-282)

Mobil – identitetstyveri (17-212)

Mobil – tvang (17-25)

Mobil – tvang (17-91)

Mobil – identitetstyveri – hæftelse (16-560)

Mobil – aftaleindgåelse – tvang – kreditvurdering (17-41)

Mobilt bredbånd – oprettelse af to ens abonnementer (16-523)

Mobil – Aftaleforhold – Erstatning – Bortkomst (J.nr. 15.00-0355-15)

Mobil – Aftaleindgåelse – Opsigelse (J.nr. 10.12-0444-15)

Mobil – Aftaleindgåelse – Tvang udøvet af tredjemand (J.nr. 10.16-0347-15)

Mobil – aftaleforhold – regningsklage – klagevejledning (J.nr. 10.12-0220-14)

Mobilt bredbånd – aftaleforhold – orientering om forbrugt inkluderet data (J.nr. 10.13-0129-14)

Mobil – aftaleforhold – lukning af numre (J.nr. 10.12-0010-14)

Mobil – aftaleforhold – opsigelse (J.nr.10.06-0279-13)

Mobil – aftaleforhold – tvang (10.12-0068-13)

Mobil – aftaleforhold – opkrævning (J.nr. 10.01-0022-13)

Mobil – aftaleforhold – dataforbrug (J.nr. 10.10-0376-12)

Mobil – dækning – ophævelse (J.nr. 10.12-0021-11)

Mobil – portering – midlertidigt nummer – inkassoomkostninger (J.nr. 10.12-0269-09)

Mobil – forbrugeraftaleloven – fortrydelsesret (J.nr. 10.07-0687-10)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug foretaget af umyndig – indholdstakserede ydelser (J.nr. 10.12-0192-09)

Mobil – aftaleforhold – oplysning om minimumsforbrug (J.nr. 10.12-0198-08)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0112-08)

Mobil – aftaleforhold – mangler – portering (J.nr. 10.13-0576-07)

Mobil – aftaleforhold – fortolkning – spørgsmål om uberettiget opsigelse af aftale – markedsføring – købsfremmende foranstaltning (J.nr. 10.12-0407-07)

Mobil – aftaleforhold – opsigelse – bindingsperiode (J.nr. 10.07-0341-07)

Mobil – Aftaleforhold – udløb af gyldighedsperiode (J.nr. 10.12-0412-06)

Mobil – Aftaleforhold – Opsigelse – Uanmodet levering (J.nr.: 10.12-0161-07)

Mobil – aftaleforhold – 3G – telefoni (J.nr. 10.12-0312-05)

Mobil – aftaleforhold – opsigelse af konto – inddragelse af ”Guldnummer” (J.nr. 10.12-0013-06)

Mobil – aftaleforhold – 3G-telefoni – utilfredsstillende levering – E-mail (J.nr. 10.13-0456-05)

Mobil – fortolkning – abonnementsvilkår (J.nr. 10.20-0392-05)

Mobil – aftaleforhold – køb af mobiltelefon og abonnement – samlet ydelse – fortrydelsesret (J.nr. 10.07-0686-05)

Mobil – aftalevilkår 3-G-telefoni (J.nr. 10.13-0324-05)

Mobil – aftalevilkår – opkrævning af rykkergebyrer mv. (J.nr. 10.07-0447-05)

Mobil – aftalevilkår – 3-G-telefoni (J.nr. 10.13-0352-05)

Mobil – mangler ved det leverede – mangler ved mobiltelefonen – dækningsproblemer (J.nr. 10.13-0227-05)

Mobil – mangler ved det leverede – dækningsproblemer (J.nr. 10.13-0289-05)

Mobil – aftalevilkår – fortolkning af aftale om “0 på 3 – registrering i RKI (J.nr. 10.12-0589-05)

Mobil – aftalevilkår – tvist om administrationsgebyr (J.nr. 10.15-0460-05)

Mobil – Aftalevilkår – Tvist om gebyr på 199 kr pr måned (J.nr. 10.12-0496-05)

Aftalevilkår – mobil – opsigelse ( J.nr. 10.06-0284-05)

Aftalevilkår – fortrydelse af abonnementsindgåelse – urigtige forudsætninger. (J.nr.10.07-0048-05)

Opsigelse – tvangsinddrivelse. (J.nr. 10.03-0940-03)

Opsigelse i bindingsperiode. (J.nr. 10.13-0658-04)

Afgørelser vedrørende rette debitor

Mobil – aftaleforhold – rette debitor – betalingsaftale (J.nr. 13.12-0031-15)

Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – konkurs – medarbejderaftale (J.nr. 13.12-0151-09)

Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – medarbejderaftale (J.nr. 11.12-0127-09)

Aftalevilkår – fastnet – tvist om rette debitor (J.nr.11.15-0742-04)

Overdragelse af abonnement – tvist om fortolkning af mundtligt indgået aftale. (J.nr. 11.08-0539-04)

Afgørelser vedrørende saldokontrol

Mobil – saldokontrolordning – køb af tjenester foretaget af mindreårig (J.nr. 10.04-0434-09)

Mobil – saldokontrolordning – indholdstakserede tjenester (J.nr. 10.01-0124-11)

Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt “fri sms” (J.nr. 10.12-0510-07)

Mobil – aftaleforhold – misbrug – tyveri – fortolkning – ”uden ugrundet ophold” (J.nr. 10.11-0526-06)

Mobil – aftaleforhold – saldokontrol – mindreårige (J.nr. 10.04-0378-06)

Saldokontrolordning – ophævelse af saldokontrol (J.nr. 10.04-1095-03)

Regningsklage – anfægtede opkald – saldokontrol. (J.nr. 10.04-0668-04)

Saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum. (J.nr. 10.04-0705-04)

Aftalevilkår – Krav om betaling for opkald modtaget i udlandet – manglende lukning af telefon ved negativ saldo – manglende overholdelse af egne abonnementsvilkår. (J.nr. 10.04-0053-04)

Manglende lukning af telefon ved negativ saldo. (J.nr. 10.04-0062-04)

Uenighed om ophævelse af saldokontrolordning. (J.nr. 10.04-0852-03)

Afgørelser vedrørende varsling af ændringer

Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Fibernet – aftaleforhold – varsling – prisændring (22-255)

Fastnet – aftalevilkår – mangelfuld varsling – dobbelt abonnementsafgift (J.nr. 11.15-0442-05)

Mobil – Aftaleforhold – Varsling om ændring af abonnement og aftalevilkår (J.nr.10.12-0221-06)

Mobil – Aftaleforhold – Varsling (J.nr. 10.12-0503-06)

Aftalevilkår – Opsigelse af ”hvilende abonnement” uden klagers ønske herom (J.nr. 11.15-1878-04)

Aftalevilkår – fortolkning – forkert varsling (J.nr.11.12-1367-04)

Aftalevilkår – manglende varsling af ændringer. (J.nr. 11.12-1550-04)

Prisforhøjelser på SMS-beskeder, der blev varslet gennem dagspressen. (J.nr. 10.13-0904-03)

Varsling af prisstigninger (J. nr. 2.01-0346-03)

Afgørelser vedrørende regningsklager

Regningsklager vedrørende fastnet

Fastnet – regningsklage – leje af telefon (J.nr. 11.01-0450-08)

Regningsklage – fastnet – udlandsopkald (telekort) ( J. nr. 11.01-0061-05)

Gebyr for teknikerbesøg – indsigelse mod debitering. (J.nr. 11.13-0599-04)

Mangelfuld spærring for opkald til 90-numre (J.nr. 1.02-0348-03)

Krav om betaling af inkassoomkostninger. (J. nr. 1.02-0685-03)

Regningsklager vedrørende forsinket fakturering

Aftalevilkår – sen opkrævning (J.nr. 10.13-1240-04)

Rykkergebyrer, udlandstaksering samt regningsklage. (J.nr. 10.01-0516-03)

Forsinket opkrævning af abonnementsafgift. (J.nr. 12.03-0085-03)

Forsinket fremsendelse af faktura (late billing) (J.nr. 1.03-0331-03)

Regningsklage – Der klages over påstået forsinket fakturering af samtaleforbrug – ”late billing”. (J. nr. 1.02-0318-03)

Regningsklager vedrørende internet

Internet – regningsklage – lange hængende opkald til internettet (J.nr. 12.01-1840-04)

Regningsklage – Erhvervsklage – ikke anerkendte opkald (ISDN) (J.nr.12.01-1352-04)

Gebyr for forgæves teknikerbesøg, betaling for periode, hvor ydelsen ikke var tilgængelig, uberettiget fakturering for opsigelse, Manglende udsendelse af abonnementsbetingelser, Manglende ordrebekræftelse ved bestilling på internettet. (J.nr. 12.13-1182-03)

Regningsklage – hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0360-03)

Regningsklage – Internet – Betaling for udgifter til ekstern EDB-konsulent vedr. installation af ADSL. (J.nr. 12.13-1112-03)

Regningsklage/Internet – forøget forbrug samt opkald på tidspunkter, hvor klageren var på arbejde, samt klage over rykkergebyrer forbundet hermed. (J.nr. 12.01-0200-03) 

Hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0091-03)

Krav om betaling af annulleringsgebyr for ADSL-forbindelse, der aldrig er blevet etableret. (J. nr. 2.03-0369-03)

Regningsklager vedrørende mobil

”Automatisk Optankning” – Risiko for utilsigtet stor regning ved forbrug i udlandet (23-157)

Mobil – Regningsklage – Aftaleforhold – Saldomax (23-242)

Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakseret forbrug – Hæftelse (20-240)

Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakserede tjenester – Hæftelse (20-246)

Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakseret tjenester – Køb af togbilletter via mobiltelefonen (20-384)

Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i Grækenland til USA – Hæftelse – Roaming World (21-278)

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)

Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)

Mobil – regningsklage – dataforbrug (20-380)

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-303)

Mobil – Regningsklage – Tillægsabonnement – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-277)

Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-144)

Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-15)

Mobil – regningsklage – aftalevilkår – indholdstakserede tjenester (19-93)

Mobil – roaming til EU (18-327)

Mobil – opkald til satellitnummer (19-149)

Mobil – regningsklage – udland – hæftelse (18-194)

Mobil – regningsklage – opkald til satelittelefoner (17-285)

Mobilt bredbånd – regningsklage – dataforbrug (17-579)

Mobil – Regningsklage – Udlandsopkald (17-538)

Mobil – aftaleforhold – udland – misbrug – hæftelse (17-495)

Mobil – dataforbrug – satellit – skib (17-222)

Mobil – hæftelse for utilsigtet forbrug på flyrejse (17-159)

Mobil – sms-beskeder (j.nr. 16-221)

Mobil – sms-beskeder (j.nr. 16-310)

Mobil – Regningsklage – Dataforbrug (Sag: 16-13)

Mobil – dataforbrug (j.nr. 10.01-0062-15)

Mobil – regningsklage – afsendte SMS-beskeder (J.nr. 10.01-0061-14)

Mobil – regningsklage – indholdstakserede tjenester – mindreårig – saldokontrol (J.nr. 10.04-0544-10)

Mobil – regningsklage – opkald til Brasilien – telekort (J.nr. 10.16-0543-10) 

Mobil – regningsklage – netværk – fakturering (J.nr. 10.16-0236-10)

Mobil – regningsklage – opkald til 900-tjenester samt indholdstakserede sms-beskeder (J.nr. 11.01-0107-08)

Mobil – regningsklage – regelmæssige utilsigtede opkald til GPRS – portering – opsætning i mobiltelefon (J.nr. 10.01-0088-08)

Mobil – regningsklage – dataforbrug (J.nr. 10.12-0257-07)

Mobil – regningsklage – Klage over registrering af en række formålsløse opkald på telefonregningen (J.nr. 10.01-0168-07)

Mobil – regningsklage – SIM-kort – opkald modtaget i tyverisikringsudstyr i autocamper – Italien (J.nr. 10.01-0594-07)

Mobil – regningsklage – dataforbrug i udlandet – 3-G netværk i Sverige – roaming (J.nr. 10.12-0625-06)

Mobil – regningsklage – registrering af SMS-beskeder til svensk central (J.nr. 10.01-0598-06)

Mobil – regningsklage – anfægtelse af dataforbrug på 3-G-nettet (J.nr. 10.01-0305-05)

Mobil – Rykkergebyrer – udlandstaksering -regningsklage (J.nr. 10.12-1770-04)

Mobil – regningsklage – indholdstakserede SMS-beskeder (J.nr. 10.01-1423-04)

Mobil – regningsklage – mobil – automatisk roaming til tysk net – indsigelse om debitering. (J.nr.10.01-1004-04)

Mobil – regningsklage – WAP-opkald. (J.nr. 10.10-0256-04)

Klager anfægter at have abbonnement hos indklagede. (J.nr. 10.13-1072-03) 

Regningsklager vedrørende tilsigtet eller utilsigtet download af software som foretog dyre udlandsopkald

Mobil – Regningsklage – Dataopkald foretaget fra simkort isat modem – Download – Sattelittjeneste (J.nr. 0525-07)

Fastnet – Medarbejderordning – Regningsklage – Downloadning – Registrering af opkald til Den Centralafrikanske Republik (J.nr. 11.14-0338-06)

Fastnet – regningsklage – downloadning – opkald til Østrig, New Zealand og Estland (J.nr. 11.14-0904-05)

Fastnet – regningsklage – downloadning – opkald til Østrig og Somalia (J.nr. 11.14-0519-05)

Fastnet – Regningsklage – opkald til EMSAT ved hjælp af kode (J.nr. 11.01-0570-05)

Regningsklage – downloadning – opkald til Liechtenstein. (J.nr.11.14-1150-04)

Regningsklage – downloadning – opkald til Liechtenstein. (J.nr. 11.14-1120-04)

Regningsklage – downloadning – opkald til Liechtenstein. (J.nr. 11.01-0634-04)

Regningsklage – internet – downloadning. (J.nr. 12.01-0267-03)

Klager over opkald til Guinea Bissau. (J.nr. 12.01-0105-03)

Regningsklage – internet – downloadning. (J.nr. 12.01-0057-04)

Regningsklager vedrørende utilsigtede wap-opkald ved forkert opsætning af e-mailklient

Regningsklage – E-mailklient opsætning – utilsigtede regelmæssige dataopkald. (J.nr. 10.10-1052-03)

Regningsklage – E-mailklient opsætning – utilsigtede regelmæssige dataopkald. (J.nr. 10.10-0067-03)

Regningsklage – E-mailklient opsætning – utilsigtede regelmæssige dataopkald. (J.nr. 10.10-0367-04)