Om TA

Teleankenævnet er et privat klagenævn, som er stiftet den 25. juli 2003 af Telekommunikationsindustrien i Danmark og Forbrugerrådet Tænk. Teleankenævnet er godkendt efter Forbrugerklageloven til at behandle klager over teletjenester.

Grundlaget for Teleankenævnets arbejde er nævnets vedtægter, der fastlægger nævnets kompetence, sammensætning og reglerne for klagesagsbehandlingen.

Kompetence

Teleankenævnet behandler klager over ”teletjenester”. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser.

Klagen kan både vedrøre selve regningen og de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Under Afgørelser kan du læse mere om, hvilke klager Teleankenævnet har behandlet og hvordan de er afgjort.

Print denne side Print denne side