Overskriftsbillede til 2 nye afgørelser

Der er den 04. June 2024 offentliggjort 2 nye afgørelser

Internet – manglende opsigelse – chatbot (23-113)

Uddrag: Resumé: Klager havde et tv-abonnement hos Norlys og et internetabonnement hos indklagede (Stofa). Klager ønskede at opsige både sit tv- og internetabonnement grundet prisstigninger. Klager valgte at benytte den indbyggede chatbot-funktion på Norlys’ hjemmeside, idet klager var af den opfattelse, at Norlys og Stofa var den samme teleudbyder. Den 1. marts 2023 valgte klager gennem chatbot at opsige sit tv- og internetabonnement, og blev i den forbindelse udtrykkeligt spurgt, om han ønskede at opsige både tv- og internetabonnementet, hvilket han svarede ja til. Efterfølgende modtog klager en ordrebekræftelse på opsigelse af aftalen. Klager var herefter af den opfattelse, at klager […]
Link: Internet – manglende opsigelse – chatbot (23-113)


Mobil – Regningsklage – Aftaleforhold – Saldomax (23-242)

Uddrag: Resumé: Mobil – Regningsklage – Aftaleforhold – Saldomax Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som klagers datter benyttede. Klager havde oprettet Saldomax på det pågældende nummer med et saldomax på 100 kr. Under et ophold i udlandet fik klager information fra indklagede om at den aftalte samtalegrænse på 100 kr. var overskredet, og at saldoen var på 2.041,50 kr. Indklagede havde derfor spærret klagers telefon for udgående opkald. Klager ville ikke betale for beløb udover de 100 kr., som var aftalt som saldomax. Nævnet fandt at indklagede var berettiget til at fakturere klager det påklagede beløb for opkald foretaget i […]
Link: Mobil – Regningsklage – Aftaleforhold – Saldomax (23-242)