HVORDAN kan man klage

Du kan klage til Teleankenævnet, hvis du har klaget skriftligt til dit teleskab, og de har svaret på din klage, eller hvis de ikke har svaret indenfor rimelig tid – typisk op til 3 måneder, kan du også klage.

Klagen skal indsendes på Teleankenævnets særlige klageskema. Du kan finde og udfylde klageskemaet under menupunktet online klageskema eller få klageskemaet tilsendt ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til sekretariatet. Sekretariatets kontaktoplysninger kan findes nederst på siden.

Det koster 175 kr. i gebyr at klage, som betales samtidig med indsendelsen af klagen. Hvis du efter henvendelse får klageskemaet tilsendt, udsender sekretariatet et girokort sammen med dette. Sekretariatet modtager ikke betaling i form af checks eller kontanter.

Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, får du klagegebyret retur. Det er en stor hjælp for os, at du udfylder pkt. 29 i klageskemaet med dit kontonummer, så vi i givet fald kan indbetale pengene direkte til dig.

Først når sekretariatet har modtaget klageskema og –gebyr, kan vi starte behandlingen af din sag. Sagsbehandlingen tager normalt mellem 3-6 måneder.

Sagsbehandlingssproget i Teleankenævnet er dansk og du kan derfor kun klage direkte til Teleankenævnet ved at udfylde klageskemaet på dansk.

Print denne side Print denne side