HVAD kan man klage over

Teleankenævnet behandler klager over “teletjenester”. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser.

Klagen kan vedrøre selve regningen, men også de vilkår, som er aftalt med teleselskabet. Det kan f. eks. være en klage over, at regningen udsendes forsinket, at en saldokontrolordningen ikke virker efter hensigten, at du ikke mener at have indgået en aftale med teleselskabet og lignende. Under “Afgørelser” kan du læse mere om, hvilke klager Teleankenævnet har behandlet og hvordan der er afgjort.

Teleankenævnet behandler som udgangspunkt ikke klager over kabel-tv, hostingsaftaler eller mangler ved selve telefonapparatet. Hvis klagepunktet indgår i en klage, som primært handler om teletjenesten, kan Teleankenævnet dog behandle den samlede klage.

Klager der falder udenfor Teleankenævnets område, kan ofte rettes til Forbrugerklagenævnet. På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du se de nærmere betingelser for at klage.

Klagen skal vedrøre en konkret tvist/uenighed. Det skal også være et økonomisk mellemværende. Teleankenævnet kan ikke behandle klager over generelle problemstillinger eller klager der ønsker en undskyldning og lignende.

Print denne side Print denne side