Overskriftsbillede til Bredbånd – aftaleforhold – teknikerbesøg

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Sag 20-155

Oktober 2020

RESUMÉ:

Klager oprettede et bredbåndsabonnement hos indklagede. Der var tale om ”Gør det selv-installation”. Da klager havde problemer med at få indklagedes modem til at fungere, kontaktede han indklagede telefonisk, og der blev aftalt et teknikerbesøg. Ifølge klager foresolg indklagede selv et teknikerbesøg og indklagedes medarbejder forsikrede, at klager ikke ville blive opkrævet for teknikerbesøget. Ved teknikerbesøget blev der konstateret, at modem ikke var monteret korrekt på installationspunktet i boligen, idet modemmet skulle være monteret på den udgang, der hed ”data”. Forstærkeren var placeret i nederste etage i klagers stue, og klager havde koblet routeren til en af de 8 stik med dataudgang i første sal på klagers bolig. Da teknikeren kom på klagers adresse, foreslog han, at routeren skulle flyttes ned til kælderen og kobles til det første stik tæt på forstærkeren. Routeren blev herefter tilsluttet i det eksisterende fastmonterede stik fra forstærkeren, og klagers forbindelse kom til at virke.

Klager blev efterfølgende faktureret for teknikerens arbejde, og klager gjorde over for ankenævnet indsigelse mod indklagedes opkrævning. Klager anførte, at routeren blev tilsluttet til et stik, som ikke var anderledes end det stik med dataudgang på første sal, som klager havde tilsluttet routeren til, og at det var klager selv, der flyttede routeren til første sal.

Ankenævnet fandt det sandsynliggjort, at der ikke var et relevant stik til data det sted, hvor klager havde tilkoblet routeren. Ankenævnet fandt ikke, at klager havde godtgjort, at han havde fået tilsagn om, at han ikke ville blive opkrævet for teknikerbesøget. Ankenævnet lagde endvidere vægt på, at indklagede havde sandsynliggjort, at klager forud for teknikerbesøget var blevet gjort bekendt med vilkårene for besøget, herunder at klager ville blive pålagt omkostninger, såfremt teknikeren fandt fejl i klagers ansvarsområdet. Nævnet bemærkede videre, at klager havde oprettet og betalt for en ”Gør det selv-installation”, som indebar, at hvis der anmeldtes en fejl i forbindelse med abonnementet, og hvis det viste sig, at fejlen skyldtes klagers mangelfulde installation af tilslutningsudstyret, var klager forpligtet til at dække indklagedes udgifter til fejlsøgning. Nævnet gav ikke klager medhold i klagen, og klager hæftede derfor for betaling af teknikerbesøget.

Læs hele afgørelsen her