Overskriftsbillede til Flere tjenester – Aftaleforhold – Manglende opsigelse – Flytning – Krav om tilbagebetaling (21-211)

Resumé

Klager havde en TV-pakke hos indklagede på klagers daværende adresse. Klager havde herudover YouSee Plus (TV-boks med funktioner som blandt andet ”Se og Optag” og ”Start forfra”), ligesom klager også havde et bredbåndsabonnement med sikkerhedspakke hos indklagede.

Ifølge klager blev alle klagers abonnementer opsagt den 29. august 2013 i forbindelse med klagers flytning til en ny adresse.

Klager konstaterede i februar 2021, at klager fortsat blev opkrævet for TV-pakken på den gamle adresse, og at klager havde betalt til denne i cirka 8 år. Klager ønskede at få dele af abonnementsbetalingen tilbagebetalt.

Nævnet gav ikke klager medhold i klagen. Nævnet henviste til, at det ifølge ordrebekræftelserne alene var YouSee Plus, bredbåndsabonnementet samt sikkerhedspakken, der blev opsagt og tilmeldt igen til den nye adresse. Det var nævnets opfattelse, at klager burde have fulgt op på, om indklagede havde opsagt/flyttet tv-abonnementet. Nævnet lagde særligt vægt på, at klager fortsatte betalingerne på abonnementet i en længere årrække, efter angiveligt et havde opsagt abonnementet.