Overskriftsbillede til Internet – Fortrydelsesret

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET
Sag: 19-427

Juli 2020

RESUMÉ:

Klager indgik telefonisk aftale med indklagede om blandt andet et bredbåndsabonnement. Klager ønskede kort tid efter at fortryde købet, og sendte en mail til indklagede herom. Indklagede henviste klager til at udfylde en fortrydelsesblanket og sende til indklagede.

Indklagede har oplyst, at indklagede ikke modtog blanketten fra klager og ikke hørte yderligere fra klager, før indklagede senere rykkede for manglende betaling. Klager gjorde imidlertid gældende, at bestillingen var fortrudt.

Nævnet fandt, at klager ved sin henvendelse til indklagede gjorde det klart, at klager ønskede bredbåndsabonnementet opsagt. Nævnet fandt endvidere, at indklagede ikke kunne stille krav om yderligere tilkendegivelse fra klagers side som betingelse for at lade klager fortryde aftalen om bredbåndsabonnementet.

Læs hele afgørelsen her