Overskriftsbillede til Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET
Sag: 20-20

Juni 2020

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som indeholdt op til 5 timers tale til 110 udvalgte lande. Iran var inkluderet i disse lande.

Den 28. august 2019 sendte indklagede en e-mail til klager, hvor indklagede varslede ændringer i klagers mobilabonnement pr. 1. oktober 2019. Af varslingsmailen fremgik det, at klagers udlandspakke ville blive ændret til 5 timers tale og 50 sms-beskeder til 54 lande.  Iran var efter ændringen ikke længere inkluderet i klagers abonnement.

Klager rettede efterfølgende henvendelse til indklagede, i det hun havde modtaget regninger for opkald til Iran i oktober og november. Klager gjorde gældende, at ændringen af klagers mobilabonnement ikke var blevet varslet tydeligt nok. Klager ønskede kreditering af de beløb, som hun var blevet opkrævet for opkaldene.

Nævnet fandt, at klager hæftede for forbruget, som ikke længere var omfattet af abonnementet. Det var nævnets opfattelse, at klager var blevet varslet korrekt om ændringerne i abonnementet og de inkluderede lande. 

Læs hele afgørelsen her