Overskriftsbillede til Mobil – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Mundtlig aftale – Bevisbyrde – Hæftelse

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Sag: 20-1

August 2020

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, hvor der var inkluderet fem timers tale til udlandet, herunder Iran. Den 27. august 2019 sendte indklagede en varslingsmail til klager, hvor indklagede oplyste, at Iran pr. 1. oktober 2019 ikke længere ville være inkluderet i klagers abonnement. I perioden efter den 1. oktober 2019 foretog klager flere opkald til Iran. Indklagede sendte efterfølgende en opkrævning til klager, hvor klager var opkrævet for fem opkald til udlandet. Klager påklagede opkrævningen, idet han gjorde gældende, at indklagedes medarbejder telefonisk havde oplyst, at klagers abonnement ikke var omfattet af de varslede ændringer, fordi klager havde et ældre abonnement. Ankenævnet fandt, at indklagede havde varslet klager korrekt om ændringerne i klagers abonnement, idet varslingen var i overensstemmelse med indklagedes abonnementsvilkår og bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens § 11. Ankenævnet fandt endvidere ikke, at klager havde godtgjort, at han havde indgået en mundtlig aftale med indklagede om, at de varslede ændringer ikke vedrørte klagers abonnement. Nævnet gav ikke klager medhold, og klager hæftede derfor for det påklagede forbrug.

Læs hele afgørelsen her