Overskriftsbillede til Mobil – Aftaleforhold – Hæftelse – Bortkomst af mobiltelefon – Betalingsloven (23-110)

Resumé

Ifølge klager mistede klager sin mobiltelefon under en bytur den 25. eller 26. december 2022. Klager opdagede den 27. december 2022 ved middagstid, at telefonen var væk. Klager kontaktede indklagede kl. 11.20 og meldte telefonen stjålet.

I tidsrummet fra den 26. december kl. 12.12 til den 27. december kl. 06.16 blev der registreret 6.677 sms-beskeder sendt til udenlandske numre.

Indklagede har oplyst, at indklagede af egen drift spærrede klagers sim-kort den 27. december 2022 kl. 06.16 grundet det høje forbrug.

Indklagede sendte efterfølgende en regning til klager med opkrævning for forbruget, hvoraf sms-beskederne udgjorde 3.672,35 kr. Klager klagede over opkrævningen, idet klager gjorde gældende, at han ikke selv havde sendt de mange sms’er.

Nævnet fandt, at der var en sådan usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger, at sagen fandtes uegnet til klagesagsbehandling. Klagen blev derfor afvist.