Overskriftsbillede til Mobil – aftaleindgåelse – tvang – kreditvurdering (17-41)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 8. marts 2018 – møde 138

RESUMÉ:

Indklagede registrerede køb af en mobiltelefon ved samtidig indgåelse af et mobilabonnement og en mobilforsikringsaftale foretaget af klager. Da indklagede ikke modtog betaling i henhold til aftalen startede indklagede inddrivelse ved inkasso. Under inkassosagen gjorde klager gældende, at hendes tidligere kæreste havde stjålet mobiltelefonen, og at hun var blevet truet til at indgå aftalen med indklagede. Ankenævnet fandt ikke, at klager blot ved at oplyse, at hun var blevet truet til at foretage oprettelserne, og ved at oplyse, at hun var bange for sin daværende kæreste, har sandsynliggjort, at oprettelserne ikke skete med klagers samtykke, men derimod er sket under tvang som beskrevet i aftalelovens § 28. Ankenævnet fandt det på den baggrund ikke godtgjort, at der forelå tvang. Klager hæftede derfor over for indklagede for betaling i henhold til aftalen.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – aftaleindgåelse – tvang – kreditvurdering (17-41)