Overskriftsbillede til Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-144)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 12. december 2019 – møde 162

RESUMÉ:

Klager og klagers kone havde mobilabonnement hos indklagede. De medbragte de tilhørende mobiltelefoner på en rejse til Brasilien. Under opholdet registrerede indklagede dataforbrug fra begge abonnementer, og klager modtog efterfølgende en opkrævning, hvor klager var opkrævet for dataforbrug. Klager kunne ikke anerkende dataforbruget, idet klager og klagers kone alene havde benyttet tilgængelige wi-fi tjenester og havde haft mobildata slået fra under hele opholdet. Ankenævnet fandt, at klager og klagers kone i velkomst-sms’en var oplyst med tilstrækkelig tydelighed om vilkårene for aftalen, herunder om gældende priser for dataforbrug i udlandet. Det var endvidere ankenævnets opfattelse, at det påklagede dataforbrug var registreret og debiteret korrekt, og at det var foretaget fra klagers samt klagers kone mobiltelefon. Som følge heraf gav ankenævnet ikke klager medhold i klagen, og klager hæftede for betaling af det påklagede dataforbrug.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – regningsklage – dataforbrug – udland (19-144)