Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i Grækenland til USA – Hæftelse – Roaming World (21-278)

RESUMÉ:

Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som indeholdt ’Roaming World’. Klager havde også ’5 Timers tale til 54 lande’.

I forbindelse med et ophold i Grækenland foretog klager i perioden fra den 2. september – 11. september 2021 en række opkald til USA.

Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene var inkluderet i klagers abonnement, hvilket klager også var blevet oplyst om ved henvendelse forud for købet. Indklagede afviste, at dette var tilfældet og henviste blandt andet til, at klager i forbindelse med rejsen til Grækenland havde modtaget flere SMS-beskeder om, hvad abonnementet dækkede.

Nævnet gav ikke klager medhold i klagen. Nævnet lagde vægt på, at klager modtog de nødvendige oplysninger om abonnementets indhold i forbindelse med oprettelsen af abonnementet.