Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)

Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’.

I forbindelse med et ophold i Tyrkiet, foretog klager en række opkald til Frankrig og England. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald.

Det var klagers opfattelse, at opkaldene var inkluderet i klagers abonnement, hvilket klager også var blevet oplyst om ved henvendelse til indklagede. Indklagede afviste, at dette var tilfældet.

Nævnet gav ikke klager medhold i klagen. Nævnet lagde vægt på, at klager modtog de nødvendige oplysninger om abonnementets indhold i forbindelse med oprettelsen af abonnementet.