Overskriftsbillede til Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-303)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 20. februar 2020 – møde 164

RESUMÉ:

Klager havde 3 mobilabonnementer hos indklagede, som indeholdt ’Roaming Europa Plus’ (senere ændret til ’Roaming world’) og ’2 timers tale til 54 lande’. Forud for et længere ophold i USA havde klager henvendt sig til indklagede for at opsige mobilabonnementerne eller sætte disse på pause. Ifølge klager blev han af indklagedes kunderådgiver oplyst om, at det ikke var nødvendigt at sætte abonnementerne på pause, da klager fortsat kunne benytte abonnementerne og ringe til/fra 48 lande inklusiv USA. Klager ringede under ferien til Færøerne og Holland, hvilket klager efterfølgende blev faktureret for. Klager krævede det opkrævede forbrug krediteret, under henvisning til den rådgivning klager havde modtaget fra indklagedes medarbejder forud for rejsen.

Nævnet fandt, at klager hæftede for forbruget, som ikke var omfattet af abonnementet. Det var nævnets opfattelse, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgik af ordrebekræftelsen, indklagedes vilkår samt de tilsendte sms’er, at roamingforbrug fra USA til andre EU-lande end Danmark ikke var omfattet af det inkluderede forbrug.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i USA – Hæftelse (19-303)