Overskriftsbillede til Mobil – tvang (17-91)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Den 8. marts 2018 – møde 138

RESUMÉ:

Indklagede registrerede køb af en mobiltelefon ved samtidig indgåelse af et mobilabonnement via indklagedes hjemmeside. Aftalen blev indgået ved brug af klagers personlige oplysninger, herunder klagers NemID. Klager kontaktede indklagede cirka to måneder senere og gjorde i den forbindelse gældende, at han var afpresset/truet til udlevering af sine personlige oplysninger til to navngivne personer, som efterfølgende misbrugte klagers identitet til indgåelse af ovennævnte aftale med indklagede. Under nævnets behandling af sagen blev der fremlagt en udskrift fra en dom, hvoraf det fremgik, at det samme navngivne personer var dømt for at have presset klager til at vise sit kontonummer, personnummer samt kort og kode til NemID. Forholdet omkring aftaleindgåelsen med indklagede var ikke nævnt i dommen. Ankenævnet fandt, at klager ved manglende spærring af sin e-signatur og ved manglende orientering af indklagede umiddelbart efter, at klager blev bekendt med, at der var oprettet en aftale med indklagede ved brug af klagers NemID, havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at klager hæftede for betaling i henhold til aftalen med indklagede.

Læs hele afgørelsen her: Mobil – tvang (17-91)