Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – dataforbrug – tilkøb af ekstra datapakker (20-360)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Juni 2021

Resumé:

Klager oprettede et mobilt bredbåndsabonnement hos indklagede. Ifølge klager var klagers mor forud herfor blevet kontaktet telefonisk af en af indklagedes eksterne sælgere. Da klagers mors NemID ikke fungerede på dette tidspunkt, blev aftalen på grund af et tidsbegrænset tilbud oprettet i klagers navn. Der opstod herefter uenighed om hvorvidt klager hæftede for køb af ekstra datapakker.

Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at indklagede forud for opkaldet til klager havde sikret sig, at klager eller klagers mor havde afgivet et gyldigt samtykke. Klager var derfor ikke bundet af aftalen, og blev fritaget for at betale vederlag for det leverede.