Overskriftsbillede til Mit Teleselskab skylder mig penge – Hvad gør jeg?

Det kan ske, at der f.eks. i forbindelse med en opsigelse opstår et tilgodehavende hos dit teleselskab. Spørgsmålet om krav på tilbagebetaling kan være reguleret i vilkårene. Det kan f.eks. være fastsat i vilkårene, at meget små tilgodehavender delvis tilbagebetales. Har du imidlertid krav på tilbagebetaling, kan der gå lidt tid, før pengene tilbagebetales, idet de fleste teleudbydere har betalings- og opkrævningssystemer, der f.eks. alene håndterer udbetalinger én gang om måneden.

Modtager du imidlertid ikke det tilgodehavende efter en rimelig tid, skal du fremsætte et skriftligt påkrav, med krav om betaling af dit tilgodehavende inden for en rimelig frist. Det følger af renteloven, at et tilgodehavende kan kræves forrentet, hvis der fremsættes krav om renter efter udløbet af den fastsatte betalingsfrist.

Såfremt du ikke har fastsat en sidste betalingsdag for det krav, du har mod teleselskabet, kan du først kræve renter 30 dage efter den dag, hvor du har fremsat anmodning om betaling. Anmodningen kan fremsendes via mail eller via brev.

Den rente, du højst kan kræve, hvis teleselskabet overskrider betalingsfristen, beregnes som Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året. Denne rente kaldes morarenten eller procesrenten.

Såfremt teleselskabet ikke betaler inden for den fastsatte frist, kan du endvidere overveje, om du ønsker at inddrive tilgodehavendet via inkasso. Hvis du ønsker mere information omkring mulighederne for inddrivelse, kan du kontakte Københavns Retshjælp, som kan give dig gratis vejledning om dette.

Du kan læse mere om Københavns Retshjælp på hjemmesiden: http://www.retshjaelpen.dk/

Alternativt kan du få en advokat til at hjælpe dig med at inddrive gælden. Du kan finde en advokat i dit lokalområde via hjemmesiden: http://www.advokatnoeglen.dk/