Mundtlige aftaler

Mundtlige aftaler

Både mundtlige og skriftlige aftaler er bindende. Det kan dog være svært at bevise, hvad der er aftalt mundtligt, hvis der opstår uenighed herom. Det kan derfor være en god ide, at eventuelle mundtlige aftaler efterfølgende bliver bekræftet skriftligt. Eksempel 1: Du har modtaget en rykker, og henvender dig til teleselskabet og fortæller at du […]

Telefonsalg

Telefonsalg

Telefonsalg er, når et teleselskab ringer til dig, og I bliver enige om at indgå en aftale over telefonen. I Danmark er der et generelt forbud mod telefonsalg til forbrugere. Det betyder, at en sælger ikke må ringe til dig, uden du har givet samtykke hertil. Der er ganske få undtagelser til denne regel. For […]

Bindingsperioder

Bindingsperioder

For alle teleabonnementer, dvs. både fastnet-, mobil-, og internetabonnementer, gælder, at hvis der er aftalt en bindingsperiode kan abonnementsaftalen altid opsiges efter 5 måneder med maksimalt 1 måneds varsel. Dvs. at du højst kan være bundet af abonnementet i 6 måneder regnet fra datoen for abonnementsaftalens indgåelse. Du kan dog normalt – mod betaling af […]

Aftaleindhold og vilkår

Aftaleindhold og vilkår

Som grundlag for ethvert kundeforhold skal der foreligge en kontrakt mellem udbyderen og slutbrugeren. En aftale med en teleudbyder skal indeholde en række oplysninger. Det skal for eksempel være klart, hvad tjenesten koster, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom. Aftalen skal også indeholde oplysninger om kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og eventuelle begrænsninger […]