Overskriftsbillede til Hvornår må teleselskabet lukke for min telefon?

Hvis du uden gyldig grund ikke betaler dine forfaldne telefonregninger, er teleselskabet berettiget til at afbryde din telefon.

Teleselskabet er dog kun berettiget til at afbryde den berørte, ikke betalte del af teletjenesten eller abonnementet, medmindre der er tale om svig eller gentagne gange af for sen eller manglende betaling fra din side. Dette indebærer, at hvis du har både fastnet- og mobiltelefonabonnement hos det samme teleselskab, og du f.eks. undlader at betale din fastnettelefonregning, er teleselskabet som hovedregel kun berettiget til at afbryde din fastnettelefon, men ikke din mobiltelefon.

Når du betaler din gæld, foretager teleselskabet snarest efter genåbning af din telefon. Selskabet er i den forbindelse berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr. Du kan dog altid undgå spærring af din telefon ved at stille sikkerhed for det omtvistede beløb. Selv om din telefon er spærret, skal du også stadig kunne ringe til alarmtjenesten (112). Du kan læse mere om, hvornår dit teleselskab i øvrigt er berettiget til at afbryde din telefon i dine abonnementsvilkår.