Overskriftsbillede til Jeg har opsagt mit abonnement, men teleselskabet benægter at have modtaget min opsigelse. Hvem har ret?

Det er altid abonnenten, der har bevisbyrden for, at opsigelsen er kommet frem til teleselskabet. Det betyder, at det er dig, der skal sandsynliggøre, at teleselskabet har modtaget din opsigelse. Det er derfor altid en god ide at sikre sig dokumentation for, at opsigelse har fundet sted. Dette kan ske ved enten at fremsende opsigelsen pr. anbefalet brev eller ved at få en indleveringsattest for brevet med opsigelsen på posthuset.

Endvidere er det en god ide i forbindelse med opsigelsen altid at bede om at få en bekræftelse fra teleselskabets side på, at abonnementet er opsagt. De nærmere regler omkring opsigelse, herunder om opsigelse evt. kan finde sted mundtligt, vil altid fremgå af abonnementsvilkårene.