Overskriftsbillede til Kan jeg klage, hvis jeg har brugt mit abonnement erhvervsmæssigt?

Teleankenævnet behandler kun i begrænset omfang klager fra erhvervsdrivende. Hvis du er erhvervsdrivende, må du derfor være forberedt på, at du kan risikere, at din klage eventuelt vil blive afvist fra behandling i nævnet. Reglerne/praksis vedrørende erhvervsklager er følgende:

Teleankenævnet optager altid regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling. En regningsklage er en klage, der er begrundet i, at du ikke kan anerkende størrelsen af det forbrug, som er registreret på din telefonregning. Der skal altså være tale om en klage, som vedrører bestemte opkald eller længden af opkald, som du ikke kan vedkende dig.

Teleankenævnet optager kun helt undtagelsesvis andre klager end regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling. Hvis din klage ikke er en regningsklage, vil Teleankenævnet derfor som udgangspunkt altid afvise klagen. I visse ganske særlige tilfælde kan nævnet dog beslutte alligevel at behandle andre typer af klager end regningsklager fra erhvervsdrivende. Dette er tilfældet, hvis det omhandlede abonnement har været anvendt til blandet anvendelse, dvs. såvel privat som erhvervsmæssigt, hvilket f.eks. kan være tilfældet for mindre virksomheder, der drives fra privatadressen. Det er endvidere en betingelse, at klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende en privat aftale om en teletjeneste, dvs. at der skal være tale om en situation, som også en forbruger kunne være endt i. Er der f.eks. tale om en klage, der vedrører ydelser/vilkår, som normalt ikke tilbydes forbrugere, er der tale om en klage, der adskiller sig væsentligt fra en forbrugerklage, og klagen vil derfor ikke blive optaget til behandling i nævnet.