Overskriftsbillede til 1 ny afgørelse

Der er den 25. July 2023 offentliggjort 1 ny afgørelse

Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)

Resumé: Klager havde indgået en aftale med indklagede om køb af en Samsung Galaxy S21 med tilhørende mobilabonnement. I perioden fra april til juli 2022 opstod der problemer med betaling af regninger. Ifølge indklagede sendte indklagede i denne periode flere påmindelser og rykkere til klager. Den 20. juli 2022 overgav indklagede sit tilgodehavende til Telia […]
Link: Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)