Overskriftsbillede til 3 nye afgørelser

Der er den 07. March 2024 offentliggjort 3 nye afgørelser

Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)

Uddrag: Resumé Den 30. marts 2023 oprettede klager som et fjernsalg et 1000/1000 Mbit bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Samme dag modtog klager via mail en ordrebekræftelse herpå. Følgende fremgik blandt andet af ordrebekræftelsen: ”Din 14 dages fortrydelsesret er gældende fra modtagelsen af denne ordrebekræftelse.” Klager sendte straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen en mail til indklagede med ønske om at fortryde aftalen. Mailen blev sendt til no-reply@fastspeed.dk. Klager kontaktede indklagede igen den 25. april 2023, hvor klager fastholdt, at han ønskede at fortryde sin bestilling hos indklagede. Indklagede afviste, at klager kunne fortryde, idet klager havde sendt mailen til en no-reply […]
Link: Internet – Aftaleforhold – Fortrydelsesret (23-142)


Mobil – Aftaleforhold – Hæftelse – Bortkomst af mobiltelefon – Betalingsloven (23-110)

Uddrag: Resumé Ifølge klager mistede klager sin mobiltelefon under en bytur den 25. eller 26. december 2022. Klager opdagede den 27. december 2022 ved middagstid, at telefonen var væk. Klager kontaktede indklagede kl. 11.20 og meldte telefonen stjålet. I tidsrummet fra den 26. december kl. 12.12 til den 27. december kl. 06.16 blev der registreret 6.677 sms-beskeder sendt til udenlandske numre. Indklagede har oplyst, at indklagede af egen drift spærrede klagers sim-kort den 27. december 2022 kl. 06.16 grundet det høje forbrug. Indklagede sendte efterfølgende en regning til klager med opkrævning for forbruget, hvoraf sms-beskederne udgjorde 3.672,35 kr. Klager klagede over […]
Link: Mobil – Aftaleforhold – Hæftelse – Bortkomst af mobiltelefon – Betalingsloven (23-110)


Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)

Uddrag: Resumé Klager bestilte den 24. september 2021 abonnement på 200/200 Mbit fibernet og en TV-pakke hos indklagede. Af ordrebekræftelsen fremgik det, at TV-pakken blandt andet indeholdt en TV-boks med mulighed for at pause, spole, optage og starte tv-programmer forfra. Klager oplevede herefter problemer med funktioner i TV-boksen. Ifølge klager var det kun muligt at afspille cirka halvdelen af de udsendelser, som klager havde optaget, og som skulle være tilgængelige via TV-boksen, hvilket klager henvendte sig til indklagede om. Indklagede bekræftede at der var problemer med funktioner i TV-boksen, men afviste at tilbagebetale klagers abonnement under henvisning til indklagedes vilkår. Nævnet […]
Link: Flere tjenester – Aftaleforhold – Mangler ved det leverede – TV-boks – Krav om kompensation (23-97)