Overskriftsbillede til 1 ny afgørelse

Der er den 16. October 2023 offentliggjort 1 ny afgørelse

Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)

Uddrag: Den 9. november 2022 oprettede klager et bredbåndsabonnement via fiber hos indklagede. Det fremgik af ordrebekræftelsen, at internetforbindelse ville blive aktiveret den 28. april 2023. Ifølge indklagede var datoen den 28. april 2023 baseret på en tilbagemelding fra fiberleverandøren TDC NET på baggrund af aftaler med en entreprenør om gravning af fiber ind til kunden og klargøring af fiberforbindelsen til ibrugtagning. Den 21. december 2022 kontaktede klager indklagede for at annullere aftalen med indklagede, idet han havde modtaget et bedre tilbud fra en anden udbyder. Klager gjorde gældende, at han var berettiget til at udtræde af den indgåede aftale, uden […]
Link: Internet – aftaleforhold – fortrydelse – annullering (23-1)